Udgivelser

Hvem tegner billedet af islam og muslimer i danske medier?
Rapporten er på 80 sider i A4-format.

”Hvem tegner billedet af islam og muslimer i danske medier?” Det er titlen på en medieanalyse, Bent Dahl Jensen udgav i april 2018. Den indeholder to analyser:

• En analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer på dagbladenes netaviser. De syv dagblade er Berlingske, BT, Ekstra Bladet, Information, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad og Politiken. Analysen omfatter fire perioder i 2017: 1.-10. marts, 1.-10. juni, 1.-10. september og 1.-10. november.

• En analyse af Berlingskes, Kristeligt Dagblads og Politikens netavisers omtale af debatten i september-oktober 2017 om indførelsen af et såkaldt ”burkaforbud”.

Analysen kan downloades som PDF på linket nedenfor.

En trykt udgave af medieanalysen kan købes hos forlaget Vindelsti. Pris 99 kroner + forsendelse. Bestil her.


Værdig og respektfuld integration

”Værdig og respektfuld integration” er titlen på en artikel, Bent Dahl Jensen skrev i antologien ”Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv”, der udkom i 2015.

”Når indvandrere og flygtninge kommer til Danmark, er det i personalismens optik medmennesker, som vi har et ansvar for. Det er vigtigt for en god integration, at vi betragter hinanden som ligeværdige. Vi kan med rette have forventninger om, at de nye medborgere gør en indsats for at lære dansk og forsøger at kvalificere sig til at forsørge sig selv. Men det er at krænke indvandreres og flygtninges værdighed, hvis vi vil presse dem til at give afkald på vaner og skikke, som hænger nøje sammen med deres identitet,” skriver han i indledningen til artiklen.

Antologien er redigeret af Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen. Den er udgivet på forlaget Vindelsti.

Bogen er udsolgt fra forlaget. Tak til forlaget, som har stillet Bent Dahl Jensens artikel til rådighed, så den kan downloades her fra hjemmesiden.