Ny bog: Den politiske diskurs har ændret ”parallelsamfund” fra et positivt til et negativt begreb

En gruppe forskere har analyseret indholdet i begreberne ”sammenhængskraft” og ”parallelsamfund”, der anvendes hyppigt i den politiske debat. De belyser også, hvordan begreberne forholder sig til virkeligheden.