Indvandrere og flygtninges religiøse baggrund

Fire ud af ti indvandrere og efterkommere i Danmark er kristne, viser estimat på baggrund af tal fra 2019. Næsten lige så mange er muslimer.

Hvem tegner billedet af islam og muslimer i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.