Efter studie af 12 rapporter: Svært at sige noget præcist om kriminaliteten blandt unge med indvandrerbaggrund

En gruppe forskere på Aalborg Universitet har sammenlignet 12 undersøgelser fra de seneste 13 års forskning for at belyse, om unge med minoritetsbaggrund er overrepræsenteret i kriminalstatistikken. ”Men på det foreliggende datagrundlag er det ikke muligt at svare entydigt på dette spørgsmål,” konkluderer forskerne.