Foredrag

Journalist Bent Dahl Jensen tilbyder foredrag og oplæg om følgende emner:

Religionsfrihed – Hvad omfatter den? Hvordan krænkes den?

Foredraget/oplægget kan sammensættes af et eller flere af nedenstående delemner:

• Religionsfrihed er en af de grundlæggende frihedsrettigheder – hvad omfatter religionsfriheden? – og hvad omfatter den ikke?

• Hvordan begrænses og krænkes religionsfriheden?

• Hvor begrænses og krænkes religionsfriheden? – Et globalt overblik med fokus på udvalgte lande.

• Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Danmark.

• Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i specifikke lande.

• Hvor er der sammenstød mellem religionsfriheden og andre frihedsrettigheder?

Emnerne kan kombineres efter aftale – og evt. suppleres med særlige emner. 

Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark

• Foredraget/oplægget vil tage udgangspunkt i de medieanalyser, redaktør Bent Dahl Jensen har foretaget i 2016 og 2017 af danske mediers omtale af islam og muslimer.

• I foredraget kan inddrages emner som ytringsfrihed og ytringsfrihedens grænser.

Pris

Honorar efter aftale.

Kontakt

Interesseret? – Hør nærmere ved at sende en mail til skribent2014@outlook.com.