Medieanalyse 2016: Hvem tegner mediebilledet af islam og muslimer i Danmark?

“Det er i langt højere grad politikere og til dels eksperter end religiøse (og sekulære) muslimer, der tegner mediebilledet af islam og muslimer herhjemme. Det er oftere andre, der taler om muslimer og islam, end muslimer selv, der fortæller om deres religion, og hvad troen betyder for dem.” […]

Hvem tegner billedet af islam og muslimer i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Analyse af medieomtalen af debatten om “burkaforbud”

Analyse af Berlingskes, Kristeligt Dagblads og Politikens netavisers omtale i september-oktober 2017 af debatten om at indføre et såkaldt burkaforbud.