Religionsfriheden er under pres – også i Danmark

Religionsfriheden bliver i øget omfang indskrænket rundt omkring i verden. Også i Danmark, hvor begrænsning og krænkelse af religionsfriheden især rammer muslimer og jøder. Disse grupper er udsat for hadforbrydelser, og politisk har der været mange forsøg på at begrænse særligt muslimers religionsfrihed. Kronik af Bent Dahl Jensen […]

Hvem tegner billedet af islam og muslimer i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Medieanalyse 2016: Hvem tegner mediebilledet af islam og muslimer i Danmark?

“Det er i langt højere grad politikere og til dels eksperter end religiøse (og sekulære) muslimer, der tegner mediebilledet af islam og muslimer herhjemme. Det er oftere andre, der taler om muslimer og islam, end muslimer selv, der fortæller om deres religion, og hvad troen betyder for dem.” […]

Hjemmeside om religionsfrihed

Der oprettet en ny hjemmeside med artikler om religionsfrihed og krænkelser af religionsfriheden. Hjemmesiden, der redigeres af journalist Bent Dahl Jensen, har adressen: www.religionsfrihed.nu. Lige nu ligger der ca. 75 artikler på hjemmesiden – nogle er nye, andre har tidligere været offentliggjort på andre medier. Der er korte […]

Ny bog: Den politiske diskurs har ændret ”parallelsamfund” fra et positivt til et negativt begreb

En gruppe forskere har analyseret indholdet i begreberne ”sammenhængskraft” og ”parallelsamfund”, der anvendes hyppigt i den politiske debat. De belyser også, hvordan begreberne forholder sig til virkeligheden.

Efter studie af 12 rapporter: Svært at sige noget præcist om kriminaliteten blandt unge med indvandrerbaggrund

En gruppe forskere på Aalborg Universitet har sammenlignet 12 undersøgelser fra de seneste 13 års forskning for at belyse, om unge med minoritetsbaggrund er overrepræsenteret i kriminalstatistikken. ”Men på det foreliggende datagrundlag er det ikke muligt at svare entydigt på dette spørgsmål,” konkluderer forskerne.

Indvandrere og flygtninges religiøse baggrund

Fire ud af ti indvandrere og efterkommere i Danmark er kristne, viser estimat på baggrund af tal fra 2019. Næsten lige så mange er muslimer.

Analyse af medieomtalen af debatten om “burkaforbud”

Analyse af Berlingskes, Kristeligt Dagblads og Politikens netavisers omtale i september-oktober 2017 af debatten om at indføre et såkaldt burkaforbud.